Frågor & svar

Frågor & svar

Behöver man ta med egna uppvärmningsbollar?
Ja – varje lag står själv för bollar under uppvärmningen.

Fråga?
Svar

Fråga?
Svar

Fråga?
Svar

Fråga?
Svar

Fråga?
Svar

Fråga?
Svar

Fråga?
Svar

Fråga?
Svar

Fråga?
Svar

Fråga?
Svar